Mål T-364/14: Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Penny-Markt mot harmoniseringskontoret – Boquoi Handels (B!O) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärke B!O — Äldre gemenskapsordmärke bo — Relativt registreringshinder — Artikel 53.1 a och artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)