Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 9 juni 2016.