Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8034 – Verizon/Hearst/DreamWorks/AwesomenessTV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)