Sklep Sveta (SZVP) 2020/755 z dne 8. junija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/2383 o podpori Unije za dejavnosti Mednarodne agencije za atomsko energijo na področju jedrske varnosti in v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje