Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/755 z 8. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/2383 o podpore činností Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zo strany Únie v oblastiach jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia