Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/755 (2020. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2016/2383 par Savienības atbalstu Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras darbībām, ko veic kodoldrošības jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai