Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/755 2020 m. birželio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/2383 dėl Sąjungos paramos Tarptautinės atominės energijos agentūros veiklai branduolinio saugumo srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją