Förenade målen C-186/14 P och C-193/14 P P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 7 april 2016 – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. m.fl. mot Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd mot Republiken Italien m.fl. (Överklagande — Dumpning — Förordning (EG) nr 384/96 — Artikel 3.5, 3.7 och 3.9 — Artikel 6.1 — Förordning (EG) nr 926/2009 — Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina — Slutgiltig antidumpningstull — Fastställande av en risk för skada — Beaktande av uppgifter som avser tiden efter undersökningsperioden)