Odluka Komisije od 28. travnja 1999. o osnivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (priopćena pod brojem dokumenta SEC(1999) 802)