Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8048 – Ardagh/Ball Rexam Divestment Business) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)