Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Bobka, predstavljeni 8. septembra 2016.