Ģenerāladvokāta M. Bobeka [M. Bobek] secinājumi, 2016. gada 8. septembris.$