Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 185, 04 juli 2000