Europeiska unionens officiella tidning, C 313, 26 oktober 2011