Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9161 – Brookfield / M Finance Capital / ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)