Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1306 av den 27 september 2018 om avslutande av antidumpningsförfarandet vad gäller import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien