Mål T-101/16: Talan väckt den 8 mars 2016 – Klausner Holz Niedersachsen mot kommissionen