Europaparlamentets resolution (EU) 2016/1586 av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) för budgetåret 2014