Kommissionens beslut av den 11/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8077 - BANCOPOPULAR-E / BANCO POPULAR PORTUGAL) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)