Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 juni 2016.