Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 48, 27 februari 1996