Kommissionens beslut av den 18/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8113 - THOMA BRAVO / QLIK TECHNOLOGIES) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)