Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 154, 01 juni 1999