Zaak C-369/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 oktober 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Vervoer — Richtlijn 2001/14/EG — Artikelen 4, lid 1, en 30, lid 3 — Toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit — Heffing van rechten — Rechten voor gebruik van infrastructuur — Onafhankelijkheid van infrastructuurbeheerder)