Predmet C-369/11: Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. listopada 2013. — Europska komisija protiv Talijanske Republike (Povreda obveze države članice — Promet — Direktiva 2001/14/EZ — Članak 4. stavak 1. i članak 30. stavak 3. — Dodjela željezničkog infrastrukturnog kapaciteta — Ubiranje pristojbi — Infrastrukturne naknade — Neovisnost upravitelja infrastrukture)