Дело C-369/11: Решение на Съда (първи състав) от 3 октомври 2013 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Транспорт — Директива 2001/14/ЕО — Член 4, параграф 1 и член 30, параграф 3 — Разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура — Таксуване — Инфраструктурни такси — Независимост на управителя на инфраструктурата)