Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8056 – EPH/PPF Investments/Vattenfall Generation/Vattenfall Mining) (Text av betydelse för EES)