Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 334, 18 december 2001