Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 2, 04 januari 2002