Mål C-285/15: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 21 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Beca Engineering Srl mot Ministero dell'Interno (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Fri rörlighet för varor — Direktiv 89/106/EEG — Byggprodukter — Inre beklädnad av skorstenar — Nationell lagstiftning som föreskriver att skorstenar ska vara byggda av enbart eldfast material)