ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE)) Komisja Transportu i Turystyki Sprawozdawca: Roberts Zīle