Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/617 av den 20 april 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 april 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 341/2007 för vitlök