Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 maj 2016.