Yttrande från Europeiska regionkommittén – Modernisering av EU:s bestämmelser om upphovsrätt