Kommissionens beslut av den 13/12/2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.2971 - AEGON / LA MONDIALE) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)