Mål T-66/14: Tribunalens dom av den 21 juli 2016 – Bredenkamp m.fl. mot rådet och kommissionen (Gemensam utrikes – och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Zimbabwe — Frysning av tillgångar — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)