Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1345 av den 4 augusti 2016 om minimistandarder för kvaliteten på fingeravtryck i andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [delgivet med nr C(2016) 4988]$