Cauza T-813/17: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2019 — Nerantzaki/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Anunț de concurs — Concursul general EPSO/AD/331/16 — Condiții de admitere — Decizia comisiei de evaluare de neadmitere a reclamantei la etapa următoare a concursului — Eroare de drept)