Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/80 av den 13 januari 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης [Stafida Soultanina Kritis] [SGB])