Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Savienībā: iespējas un problēmas ceļā uz digitālo vienoto tirgu” COM(2011) 427 final