Mål T-781/14: Tribunalens dom av den 28 januari 2016 – TVR Automotive mot harmoniseringskontoret – Cardoni (TVR ENGINEERING) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket TVR ENGINEERING — Äldre gemenskapsfigurmärket TVR — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet föreligger inte — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)