Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/1859 av den 14 november 2018 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland