Mål T-687/14: Tribunalens dom av den 28 januari 2016 – Novomatic mot harmoniseringskontoret – Simba Toys (African SIMBA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket African SIMBA — Äldre nationellt figurmärke Simba — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)