Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 februari 2016.