Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/762 av den 13 maj 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker