E och F TITJUR Ställningstagande av generaladvokat Mengozzi föredraget den 17 maj 2010. # Brottmål mot E och F. # Begäran om förhandsavgörande: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland. # Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism - Gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP - Förordning (EG) nr 2580/2001 - Artiklarna 2 och 3 - Upptagandet av en organisation i förteckningen över personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar - Överföring till organisationen, som görs av medlemmar i organisationen, av kapital härrörande från gåvoinsamlingar och försäljning av publikationer. # Mål C-550/09.