Statligt stöd – Danmark — Statligt stöd nr SA.34720 (2015/C) (ex 2013/NN) Omstrukturering av Vestjysk Bank — Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkterText av betydelse för EES