Sag C-474/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. oktober 2011 — Department of the Environment for Northern Ireland mod Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts og Creagh Concrete Products Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal in Northern Ireland — Det Forenede Kongerige) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — direktiv 2001/42/EF — artikel 6 — udpegning med henblik på høring af en myndighed, der kan blive berørt af indvirkningen på miljøet af planers eller programmers gennemførelse — en høringsmyndigheds mulighed for at udarbejde planer og programmer — forpligtelse til at udpege en særskilt myndighed — de nærmere regler for underretning og høring af myndighederne og offentligheden)