Lieta T-81/20: Vispārējās tiesas 2020. gada 9. septembra spriedums – Klose/EUIPO (Taisnstūra ar trīs krāsainiem segmentiem attēls) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kurā attēlots taisnstūris ar trīs krāsainiem segmentiem, reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)