Sag T-81/20: Rettens dom af 9. september 2020 — Klose mod EUIPO (Formen af en rektangel med tre farvede felter) (EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver en rektangel med tre farvede felter – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)